• 0155 – 20 10 00

 • info@blommenhofutbildning.se

 • Youtube

 • Linkedin

 • Facebook

 • BAS U/P

  28 maj 2018

  Byggarbetsmiljösamordnare
  BAS-U och BAS-P

  Kursen för dig som skall vara BAS P/U i projekt av “normal” art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning.

  Syftet är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö.
  Lämpliga förkunskaper kan vara Bättre arbetsmiljö grundutbildning, BAM, eller liknande. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som kan krävas. För ett “normalt” projekt kan de kompetenserna exempelvis, utöver BAM, vara ställning, säkra lyft, heta arbeten, asbest mm. Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand.

  Utöver dessa kompetenser krävs också erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

  Innehåll
  Byggarbetsmiljösamordnare
  • Bakgrund, innebörd och omfattning

  Regelverken
  • AML samt AFS 1999:3 – teori och praktisk hantering

  Byggherre/Uppdragstagare
  • Ansvar och arbetsuppgifter

  BAS-P
  • Projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker

  BAS-U
  • AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips

  Företagets hantering
  • Organisation, hjälpmedel, rutiner

  Kunskapsprov
  • Kursen avslutas med prov

  Övrigt
  • Utbildningen anpassas till er bransch genom övningar och exempel

  • Plats Blommenhof Hotell
   Blommenhovsvägen 41
   Nyköping
  • Datum 28 maj 2018
  • Tid 08.00-16.30
  • Pris 3 900 kr exkl. moms/deltagare
   I priset ingår en utbildningsdag med kunnig utbildare, kurslitteratur samt måltider.
  • Medlemspris 3 510 kr exkl. moms för medlemmar i MR Sörmland
  • Utbildare Leif Karlsson, DMV AB
  • Kontakt info@blommenhofutbildning.se
   0155-20 10 00
  • Anmälan Anmäl dig på www.blommenhofutbildning.se
   Anmälan är bindande och bekräftas via mail. Avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras med 100%.