• 0155 – 20 10 00

 • info@blommenhofutbildning.se

 • Youtube

 • Linkedin

 • Facebook

 • Vägen Upp®

  2017

  Vad är Vägen Upp®?

  Vägen Upp® är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och till de som är relativt nya i sin ledarroll. Programmet är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och i livet som helhet, som effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat.

  Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet. Vägen Upp visar hur en positiv människosyn, konstruktiv kommunikation och kontinuerlig handling mot meningsfulla mål skapar hållbara resultat. Verklig förändring tar tid och behöver få ta tid. Vägen Upp® kombinerar individuell coachning med kraftfulla verktyg och tillsammans skapas bestående resultat.

  Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarutvecklingsprogram från Upway AB. Vägen Upp® passar dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå, skapa resultat för din verksamhet och utvecklas som människa och medmänniska.

  Programmet

  Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarutvecklingsprogram från Upway AB. Vägen Upp® passar dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå, skapa resultat för din verksamhet och utvecklas som människa och medmänniska.

  Vägen Upp® finns även utvecklat som medarbetarprogram. Programmet är för medarbetare som har en önskan eller ett behov av att utveckla sitt personliga ledarskap. Det innebär att kunna bidra optimalt i sin arbetsroll, skapa bästa resultat för verksamheten, växa som människa och kanske också förbereda sig inför en ledarroll.

  Programmet innehåller 8 övergripande delar:

  • Framgångsrikt ledarskap
  • Det inre ledarskapet
  • Målorientering
  • Planering – Handlingsplan & Deadlines
  • Kommunikation
  • Motivation – Kraften i ditt handledande
  • Konflikter – En naturlig del i tillvaron
  • Utvärdering

  Genomförande

  En personlig utvecklings- och handlingsplan fastställs redan vid första mötet. De många praktiska verktygen utgår från var och ens verklighet och egna frågeställningar. Materialet följer en naturlig utvecklingsprocess, men kan även användas fullständigt flexibelt, beroende på vilka frågor som är mest aktuella och viktiga eller kanske till och med akuta. Programmet bidrar med struktur, teori och reflektion. Coachingen ger insikter och kraft.

  Programmet löper under ca 6-12 månader. Coachningen sker vid 8 möten, var 3-5 vecka. Under denna period arbetar varje ledare tillsammans med en erfaren coach. Steg för steg tydliggörs framgångsfaktorer och ledarbeteende som tränas i realtid mot verksamhetens prioriterade mål och aktiviteter.

  Ledarprogrammet: 12 månader innehållande åtta träffar. Läs mer om programmet här.

   

  • Plats Distansutbildning
   Möten/träffar enligt överenskommelse
  • Datum 2017
  • Tid 6-12 månader
  • Pris 42 000 kr exkl. moms/deltagare
  • Medlemspris 38 000 kr exkl. moms för medlemmar i MR Sörmland
  • Utbildare Jon Carnesten
  • Kontakt info@blommenhofutbildning.se
   0155-20 10 00
  • Anmälan Anmäl dig på www.blommenhofutbildning.se
   Anmälan är bindande och bekräftas via mail. Avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras med 100%.