• 0155 – 20 10 00

 • info@blommenhofutbildning.se

 • Youtube

 • Linkedin

 • Facebook

 • Puls Analys

  Vem är du på jobbet?

  Jobbprofil

  Bli medveten om vilka styrkor ni söker och önskar vid rekrytering

   

  JobbProfil genomförs av chef och kollegor för att få rätt annonsunderlag, vara eniga i våra förväntningar på vår nya medarbetare och kunna matcha sökande med våra förväntningar.
  
  Tidsåtgång: ca 30 minuter
  

  Personprofil

  Ta pulsen på dig själv, dina medarbetare eller dina arbetssökande

   

  PulsAnalys personprofil är en beteendeanalys som medvetandegör individens beteendemönster och prioriteringar. Du lär dig hitta dina olika drivkrafter och får ökad förståelse för hur omgivningen uppfattar dig. PulsAnalys bidrar även till att specificera din kommunikationsstil samt ger dig konkreta verktyg för hur du kan utnyttja dina styrkor och förbättra dina svagheter. PULS:en möjliggör din förmåga att förstå av andra människor, exempelvis såväl nuvarande som nya kollegor eller kunder. 
  
  Tidsåtgång: ca 1 h

  Inspirationsföreläsning

  Får man bete sig hur som helst?

  Föreläsningen kommer få dig att fundera på ditt eget bemötande. Ge tankeväckande insikter och skapa igenkänning.
  
  Efter föreläsningen
  
  - en större förståelse för dina styrkor
  
  - hur du uppfattas av omgivningen - vad driver dig framåt Föreläsningen möjliggör förmågan att förstå av andra människor såväl nuvarande som nya kollegor eller kunder. Tidsåtgång: ca 1,5 - 2 h

  Workshop

  Teamanalys för samspelta team

  Hur ser vår grupp ut och vilka är våra gemensamma styrkor? 
  - Hur ser gruppen ut 
  - Styrkor och Svagheter 
  - Gissa varandras profiler 
  - Teamanalys 
  Vad behöver teamet arbeta med för att lyckas nå satta mål?
  
  Tidsåtgång: 1 + 3 eller 4 h
  
  

  PPI - Person Profil Index

  Certifierad handledare

  JPI - Jobb Profil Index

  Priser