• 0155 – 20 10 00

 • info@blommenhofutbildning.se

 • Youtube

 • Linkedin

 • Facebook

 • Rekrytering

  Jun 29 2018 13:57

  Rekrytering med hjälp av Puls Analys ökar chansen att på ett professionellt sätt välja rätt medarbetare under rekryteringsprocessen. Med denna rekryteringstjänst blir du mer medveten om hur de arbetssökande kan bete sig i olika situationer, samt hur de anpassar sig till krav och förväntningar som finns i arbetsmiljön.

   

  Puls Analys utgår från DISC-modellen och systemet synliggör dina personliga egenskaper och drivkrafter. Puls Analysen genomförs av certifierad handledare Camilla Carlsson. Camilla har aktivt arbetat med verktyget sedan 2008 och hennes uppdrag är framförallt;

   

  – rekrytera rätt

  –  stöd/insikt utifrån psykosocial hälsa

  –  personlig utveckling och motivation

  –  workshop om samspelta team

   

  Mer om Puls Analys