• 0155 – 20 10 00

 • info@blommenhofutbildning.se

 • Youtube

 • Linkedin

 • Facebook

 • Rekrytering

  Rekrytera rätt med PULS-analys

  Rekrytering med hjälp av Puls Analys ökar chansen att på ett professionellt sätt välja rätt medarbetare under rekryteringsprocessen. Med denna rekryteringstjänst blir du mer medveten om hur de arbetssökande kan bete sig i olika situationer, samt hur de anpassar sig till krav och förväntningar som finns i arbetsmiljön.

   

  Puls Analys utgår från DISC-modellen och systemet synliggör dina personliga egenskaper och drivkrafter. Puls Analysen genomförs av certifierad handledare Camilla Carlsson. Camilla har aktivt arbetat med verktyget sedan 2008 och hennes uppdrag är framförallt;

   

  – rekrytera rätt

  –  stöd/insikt utifrån psykosocial hälsa

  –  personlig utveckling och motivation

  –  workshop om samspelta team

   

  Mer om Puls Analys

  PPI - Person Profil Index

  Synliggör dina personliga egenskaper och drivkrafter. Styrkan i PPI ligger i hur träffsäkert det synliggör hur en person prioriterar i olika situationer. PPI kan bland annat användas för rekrytering, personlig utveckling, utvecklingssamtal eller i en coachingsituation. Vid genomförande skickas en länk till de sökandes mailadresser. PPI tar ca 12 minuter att fylla i. I samband med detta bokas tid för återkoppling, ca 1h/deltagare.

  Pris och mer info

  JPI - Jobb Profil Index

  Här specificeras kraven vi ställer på den person som ska anställas på befattningen. Kravprofilen är ett underlag för annons, verktyg för urval av ansökningar, stöd för att utforma relevanta frågor till intervjun och bedömningsunderlag efter intervjun. Med en kravprofil ökar våra möjligheter att rekrytera rätt personer. Det leder till  att vi ökar träffsäkerheten och objektiviteten i rekryteringen.

  Pris och mer info