Arbetsmiljö BAM

In by Camilla Carlsson

Arbetsmiljö

Event details

  • Luleå
  • 3 oktober, 2023
  • tisdag, 12:00 f m tom 12:00 f m
  • SSAB Luleå

Contact event manager

Book your tickets

Choose tickets
kr0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Arbetsmiljö BAM

Luleå

tisdag, 12:00 f m tom 12:00 f m
3 oktober, 2023

000000

SSAB Luleå

Organizer's other events

BAM

vårt ansvar för en sund och säker arbetsplats

Dagarna ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och metoderna för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som chef och skyddsombud.

 

Dag 1: 08.30-16.00 – Samverkan regler och roller

Inledning och presentation

Att samverka i arbetsmiljöarbetet

Lagar, regler, avtal och föreskrifter som rör arbetsmiljö

Roller, ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet

Grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö från SSAB medverkar under dagen

 

Dag 2: 08.00-16.00 – Upptäcka och hantera risker

Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Riskbedömning

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsanpassning och rehabilitering

 

Dag 3: 08.00-16.00 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen

Inledning och återkoppling

Frågestund med HR och Arbetsmiljöingenjör på SSAB

Jobba praktiskt med arbetsmiljö

Psykosocialt arbetsmiljöarbete inkluderat likabehandling, kränkandesärbehandling, mobbning mm.

Föreskrifter och sanktionsavgifter

Hur går vi vidare i arbetsmiljöarbetet – viktigt att tänka på

Gemensam utvärdering och avslutning

 

Upplägg

Upplägget varieras med föreläsningar, fallstudier, grupparbeten och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningsdagarna kommer ni få korta hemläxor att undersöka arbetsmiljön.

 

Målet

Du får en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Alla parter får en gemensam syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är.