Arbetsmiljöutbildning

In by Camilla Carlsson

Arbetsmiljö

Event details

  • Oxelösund
  • 28 november, 2023
  • tisdag, 12:00 f m tom 12:00 f m
  • SSAB Oxelösund

Contact event manager

Book your tickets

Choose tickets
kr0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Arbetsmiljöutbildning

Oxelösund

tisdag, 12:00 f m tom 12:00 f m
28 november, 2023

000000

SSAB Oxelösund

Organizer's other events

BAM

vårt ansvar för en sund och säker arbetsplats

Dagarna ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och metoderna för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen.

För vem
Utbildningen vänder sig till dig som chef och skyddsombud.

Dag 1: 08:00-16:30 – Samverkan regler och roller
Inledning och presentation
Att samverka i arbetsmiljöarbetet
Lagar, regler, avtal och föreskrifter som rör arbetsmiljö
Roller, ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet
Grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Dag 2: 08:00-16:30 – Upptäcka och hantera risker
Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
Riskbedömning
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsanpassning och rehabilitering

Dag 3: 08:00-16:30 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen
Inledning och återkoppling
Frågestund med HR och Arbetsmiljöingenjör på SSAB
Jobba praktiskt med arbetsmiljö
Psykosocialt arbetsmiljöarbete inkluderat likabehandling, kränkandesärbehandling, mobbning mm.
Föreskrifter och sanktionsavgifter
Hur går vi vidare i arbetsmiljöarbetet – viktigt att tänka på
Gemensam utvärdering och avslutning

Upplägg
Upplägget varieras med föreläsningar, fallstudier, grupparbeten och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningsdagarna kommer ni få korta hemläxor att undersöka arbetsmiljön.

Målet
Du får en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Alla parter får en gemensam syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är.