Arbetsmiljö, grund

1995 kr

RÄTT KOMETENS DIREKT MED ONLINEUTBILDNING

Det här är en digital och lättillgänglig kunskapskälla och verktyg till dig som är chef eller arbetsmiljöansvarig.

Bli tydligare och mer kompetent som chef och ledare, uppdatera dig och lär dig mer om det du behöver veta om arbetsmiljökraven som ställs på dig.

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska vara en naturlig del av verksamheten och arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att tänka på att alla medarbetare också har ett ansvar genom att följa regler, vara bra arbetskamrater och påpeka fel och brister när de uppstår.

Utbildningen är från Modum Academy

Kategori: Tagg:

Beskrivning

Kursens omfattning är ca 4 tim, lägg till studietid och repetition. I normalfallet räkna med ca 7 tim för att ta del av hela kursen.

  • Arbetsmiljölagen och regelstruktur
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ansvar & Roller
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Riskhantering
  • Olycksfall och tillbud

Du har tillgång till din utbildning i 6 månader from ditt köp.

Print Friendly, PDF & Email