Heta arbeten

2695 kr

Efter att Folkhälsomyndigheten den 16 mars meddelade att vi har en samhällspridning i Sverige, har Coronapandemin skapat en svår situation för många att ta sig till behörighetsutbildningen Heta Arbeten®.

ärför har Utbildningskommittén för Heta Arbeten® (UKHA) godkänt att Brandskyddsföreningens Behörighetsutbildning Heta Arbeten® får genomföras på distans. Inledningsvis tom 2020-08-31.

Utbildningen ger dig kunskaper att förebygga och förhindra brand, samt behörighet att ansvara för, bevaka och utföra Heta Arbeten.

Nästa datum för praktik i Nyköping hittar du här!
Kategori: Etikett:

Beskrivning

Målgrupp:
Verksamheter som utför eller utfärdar tillstånd för detta i sin verksamhet.

Innehåll:

  • Definitioner
  • Lagar, försäkringsvillkor och ansvar
  • Organisation
  • Brandkunskap, åtgärder vid brand samt förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara och förbudsområden/EX-miljö
  • Tätskiktsarbete och högriskkonstruktioner
    (Praktiska släckövningar utgår*)

I verksamheter där man utför så kallade brandfarliga arbeten krävs det att både de som utsetts till brandvakter samt ofta de som utsetts till tillståndsansvarig är utbildade och har giltigt certifikat. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas Brandskyddsföreningens certifikat som gäller i fem år. Heta Arbeten är ett koncept framtaget av Brandskyddsföreningen. Mer om det kan du läsa här.

*Då praktiska släckövningar utgår vid distansutbildning rekommenderas de deltagare som går sin första Heta Arbeten utbildning att komplettera med praktik inom 1 år från utbildningstillfället.

Du vet väl om att vi även utbildar i Brandfarliga arbeten?