Blommenhof Hotell

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof hotell, Blommenhovsvägen, Nyköping, Sverige
QR Code

Datum

sep 17 2022

Tid

08:00 - 16:30

YKB Modul 1: Sparsam körning

YKB – Yrkeskompetensbevis – Fortbildning för yrkesförare
From den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) i yrkestrafik.
Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrket. Tyngdpunkten ska läggas på både trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell bränsleförbrukning. Delkursernas mål är en sammanfattning av de mål som finns angivna i SFS 2007:1470.

Kursen skall vara genomförd senast den 10 september 2016. Därefter krävs fortbildning vart femte år.

Särskild grundutbildning gäller för alla som tagit C-körkort efter den 10 september 2009 och avser att arbeta som förare av tung lastbil.

Modul 1: Sparsam körning

Känna till säkerhetsanordningar samt ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Målet är att kursdeltagaren ska kunna optimera bränsleförbrukningen.

Print Friendly, PDF & Email

Boka evenemang

YKB Modul 1 1850 kr exkl. moms
Available Kursplatser: 100
The YKB Modul 1 ticket is sold out for some of dates. You can try another ticket or another date.