Arbete på väg, Nivå 3 A Utmärkningsansvarig

Utbildning för alla som ska utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar.

En utbildning för att kunna ansvara för utmärkningen av en
fast arbetsplats samt att kunna vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Även för den som mer fysiskt deltar i arbetet av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar har behovet av kompetensen i denna kurs. Vidare även de personer som ingår i någon typ av BAS- P eller BAS-U organisation ska kunna uppvisa denna kompetens.

Förkunskap

Kompetens enligt Arbete på väg – nivå 2

Målet med dagen

Kursdeltagare ska efter utbildning kunna ansvara för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Kursdeltagare samt dennes arbetsgivare erhåller efter avslutad
utbildning intyg på genomgången kurs.

Kursens giltighetstid är 5 år.

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer för utbildning i Arbete på Väg nivå 3A.

Innehåll

 • Fördjupning om vägarbeten
 • VMF och dess föreskrifter
 • Skyddsanordningar dess funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt övrig relevant lagstiftning
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg, fasta arbetsplatser, trafikreglering mm.
 • Objektanpassa TA-planer
 • TrF
 • Information till TLC, 3:e man etc.
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanter
 • Arbetsmetoder
Print Friendly, PDF & Email

Boka evenemang

6250 kr

Kostnaden är per deltagare exklusive moms

Available Kursplatser: 10
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Datum

apr 23 2020 - apr 24 2020

Tid

08:00 - 17:00

Kostnad

6250 kr
Blommenhof Hotell

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof hotell, Blommenhovsvägen, Nyköping, Sverige
Kategori

Utbildare

Ulf Negendanck
Boka
QR Code