YKB Modul 3 – Lagar & Regler

YKB – Yrkeskompetensbevis – Fortbildning för yrkesförare
From den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) i yrkestrafik.
Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrket. Tyngdpunkten ska läggas på både trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell bränsleförbrukning. Delkursernas mål är en sammanfattning av de mål som finns angivna i SFS 2007:1470.

Kursen skall vara genomförd senast den 10 september 2016. Därefter krävs fortbildning vart femte år.

Särskild grundutbildning gäller för alla som tagit C-körkort efter den 10 september 2009 och avser att arbeta som förare av tung lastbil.

Modul 3: Lagar och regler, 7 timmar

Lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter.

Målet är att deltagaren ska kunna reglerna för kör- och vilotider, färdskrivare och känna till bestämmelserna för godstransporter.

 

Print Friendly, PDF & Email

Boka evenemang

YKB Modul 2 1750 kr exkl. moms
Available Kursplatser: 100
The YKB Modul 2 ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Datum

okt 05 2019

Tid

08:00 - 16:30

Kostnad

1 750 kr

Plats

Nyköping
Nyköping, Sverige
Kategori
Boka

Nästa förekomst

QR Code