[cs_content][cs_section bg_color=”hsl(0, 2%, 98%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 2% 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h2″ accent=”true” class=”cs-ta-center man” style=”color: hsl(0, 0%, 40%);”]PBL – Plan & byggplan[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_image=”http://blommenhofutbildning.se/wp-content/uploads/2018/08/Kaffe-Blommenhof-utbildning.png” bg_color=”hsl(0, 0%, 94%)” parallax=”true” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 7.5% 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto 0px 2;padding: 0px;”][cs_column bg_color=”hsla(0, 0%, 100%, 0.78)” fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 5;”][x_text_type prefix=”PBL – ” strings=”Plan och byggplan||” suffix=”!” tag=”h3″ type_speed=”50″ start_delay=”0″ back_speed=”50″ back_delay=”3000″ loop=”true” show_cursor=”true” cursor=”|” looks_like=”h3″ class=”cs-ta-center”][cs_text]

PBL – Miljöprövningar, detaljplan – Miljöbalkens regler

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”true” style=”margin: px auto 0px 20;padding: 0px;”][cs_column bg_color=”hsla(196, 100%, 46%, 0.41)” fade=”true” fade_animation=”in-from-left” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 20x 20x 20x 50x;”][cs_element_text _id=”22″ ][cs_element_text _id=”23″ ][cs_element_text _id=”24″ ][cs_element_text _id=”25″ ][cs_element_image _id=”26″ ][cs_element_headline _id=”27″ ][cs_element_text _id=”28″ ][/cs_column][cs_column bg_color=”hsla(0, 0%, 100%, 0.78)” fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”2/3″ style=”padding: 5px 30px 2px;”][cs_text][cs_element_text _id=”31″ ][cs_icon_list][cs_icon_list_item title=”Möjligheten till planbesked från kommunen inom 4 månader. ” type=”child” icon_color=”hsl(93, 44%, 51%)” link_enabled=”false” link_url=”#” link_new_tab=”false”]Möjligheten till planbesked från kommunen inom 4 månader. [/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title=”Bygglovsbeslut ska ges inom viss tid, ändringar om hur bygglov kan vinna laga kraft” type=”child” icon_color=”hsl(93, 44%, 51%)” link_enabled=”false” link_url=”#” link_new_tab=”false”]Bygglovsbeslut ska ges inom viss tid, ändringar om hur bygglov kan vinna laga kraft[/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title=”Förenklingar i detaljplaneförfarandet – exempelvis för verksamheter som prövas eller prövats enligt miljöbalken. ” type=”child” icon_color=”hsl(93, 44%, 51%)” link_enabled=”false” link_url=”#” link_new_tab=”false”]Förenklingar i detaljplaneförfarandet – exempelvis för verksamheter som prövas eller prövats enligt miljöbalken. [/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title=”Vad innebär kravet på en miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsprövning enligt miljöbalken? ” type=”child” icon_color=”hsl(93, 44%, 51%)” link_enabled=”false” link_url=”#” link_new_tab=”false”]Vad innebär kravet på en miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsprövning enligt miljöbalken? [/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title=”När ska detaljplanen innehålla en miljökonsekvensbeskrivning? ” type=”child” icon_color=”hsl(93, 44%, 51%)” link_enabled=”false” link_url=”#” link_new_tab=”false”]När ska detaljplanen innehålla en miljökonsekvensbeskrivning? [/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title=”Samspelet bygglov – anmälan enligt miljöbalken ” type=”child” icon_color=”hsl(93, 44%, 51%)” link_enabled=”false” link_url=”#” link_new_tab=”false”]Samspelet bygglov – anmälan enligt miljöbalken [/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title=”Tekniska egenskaper och villkorsbeslut – två viktiga nyheter i bygglovsprocessen. ” type=”child” icon_color=”hsl(93, 44%, 51%)” link_enabled=”false” link_url=”#” link_new_tab=”false”]Tekniska egenskaper och villkorsbeslut – två viktiga nyheter i bygglovsprocessen. [/cs_icon_list_item][cs_icon_list_item title=”Ändringar i kontroll av byggen bl.a. måste en kontrollansvarig utses. ” type=”child” icon_color=”hsl(93, 44%, 51%)” link_enabled=”false” link_url=”#” link_new_tab=”false”]Ändringar i kontroll av byggen bl.a. måste en kontrollansvarig utses. [/cs_icon_list_item][/cs_icon_list][cs_element_text _id=”41″ ][cs_element_gap _id=”42″ ][cs_element_gap _id=”43″ ][x_creative_cta padding=”100px 100px 100px 100px” text=”Boka samma koncept!” font_size=”36px” image=”http://blommenhofutbildning.se/wp-content/uploads/2018/10/Öga-utan-ogonbryn-kontakt-s.png” image_width=”300px” animation=”slide-top” link=”mailto:info@blommenhofutbildning.se” color=”” bg_color=”hsla(93, 44%, 51%, 0.69)” bg_color_hover=”hsla(196, 100%, 46%, 0.69)”][cs_element_gap _id=”45″ ][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=”hsla(0, 0%, 5%, 0.11)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 5% 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_text_type prefix=””Ett stort plus ” strings=” och tack till en mycket ” suffix=”bra föreläsare.”” tag=”h6″ type_speed=”50″ start_delay=”0″ back_speed=”50″ back_delay=”3000″ loop=”true” show_cursor=”true” cursor=”|” looks_like=”h6″ class=”cs-ta-center”][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_image=”http://blommenhofutbildning.se/wp-content/uploads/2018/10/vi-kan-utbildning-blommenhof-utbildning-1.png” parallax=”true” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 10px 0px 30px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto 0px 2;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px 0px;”][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h3″ accent=”true” class=”cs-ta-center” style=”color: hsl(0, 0%, 100%);”]Vi kan utbildning![/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 10px auto;padding: 0px;”][cs_column bg_color=”hsla(93, 44%, 51%, 0.41)” fade=”true” fade_animation=”in-from-left” fade_animation_offset=”495px” fade_duration=”3000″ type=”1/2″ class=”cs-ta-left” style=”padding: 0px;”][x_creative_cta padding=”60px 60px 60px 60px” text=”0155 20 10 00″ font_size=”20px” icon=”phone-volume” icon_size=”48px” animation=”slide-top” link=”tel:0046155201000″ color=”hsl(0, 0%, 100%)” bg_color=”hsla(0, 0%, 0%, 0)” bg_color_hover=”hsla(0, 0%, 0%, 0)”][/cs_column][cs_column bg_color=”hsla(196, 100%, 46%, 0.41)” fade=”true” fade_animation=”in-from-right” fade_animation_offset=”495px” fade_duration=”3000″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_creative_cta padding=”60px 60px 60px 60px” text=”info@blommenhofutbildning.se” font_size=”20px” icon=”at” icon_size=”48px” animation=”slide-top” link=”mailto:info@blommenhofutbildning.se” color=”hsl(0, 0%, 100%)” bg_color=”hsla(0, 0%, 0%, 0)” bg_color_hover=”hsla(0, 0%, 0%, 0)”][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

Print Friendly, PDF & Email