köpvillkor

köp!

Vi kommer alltid göra ditt bästa!

Klicka på bilden för att ladda ner våra köpvillkor
Köpvillkor


AVBOKNING SENARE ÄN 14 DAGAR
Om Köparen förorsakar avbokning eller byte av kursdag senare än 14 dagar innan kurstillfället debiteras hela utbildningskostnaden för den aktuella dagen/dagarna. Säljaren har rätt att kräva ersättning för specificerat förarbete och material även om avbokningen eller bytet sker tidigare än 14 dagar innan kurstillfälle.

Om Säljaren förorsakar avbokning eller byte av kursdag senare än 14 dagar innan kurstillfälle, ska Säljaren erbjuda Köparen motsvarande utbildning kostnadsfritt vid annat tillfälle.

AVBOKNING TIDIGARE ÄN 14 DAGAR
För avbokning av bekräftad utbildning tidigare än 14 dagar innan kurstillfället debiteras 10% av utbildningskostnaden för den aktuella dagen/dagarna. Säljaren har rätt att kräva ersättning för specificerat förarbete och material. Om Köparen önskar byta kursdag debiteras en ombokningsavgift á 995 kr per kursplats och 1495 kr per kurstillfälle.

BETALNINGSVILLKOR
10 dagar netto.

Vi kommer alltid göra ditt bästa!

”Våra regler avbokning och betalning.”