Vem är du på jobbet? Vilka ingår i ditt team?Vi hjälper dig Rekrytera rätt


Vi jobbar med PulsAnalys som är en beteendeanalys som bl.a. används vid rekrytering, personlig- och teamutveckling.
Personprofilen ger dig konkreta verktyg för hur du kan utnyttja dina styrkor och förbättra dina svagheter. Baserat på DISC-teorin.

JOBBA MED OSS

Just nu söker vi ny medarbetare inom Key Account/Försäljning till Blommenhof Utbildning. Till ansökan KeyAccount Försäljning

Jobbprofil

Bli medveten om vilka styrkor ni söker och önskar vid rekrytering

JobbProfil genomförs av chef och kollegor för att få rätt annonsunderlag, vara eniga i våra förväntningar på vår nya medarbetare och kunna matcha sökande med våra förväntningar. Tidsåtgång: ca 30 minuter

Personprofil

Ta pulsen på dig själv, dina medarbetare eller dina arbetssökande

PulsAnalys personprofil är en beteendeanalys som medvetandegör individens beteendemönster och prioriteringar. Du lär dig hitta dina olika drivkrafter och får ökad förståelse för hur omgivningen uppfattar dig. PulsAnalys bidrar även till att specificera din kommunikationsstil samt ger dig konkreta verktyg för hur du kan utnyttja dina styrkor och förbättra dina svagheter. PULS:en möjliggör din förmåga att förstå av andra människor, exempelvis såväl nuvarande som nya kollegor eller kunder.

Tidsåtgång: ca 1 h

Inspirationsföreläsning

Får man bete sig hur som helst?

Föreläsningen kommer få dig att fundera på ditt eget bemötande. Ge tankeväckande insikter och skapa igenkänning.
Efter föreläsningen
– en större förståelse för dina styrkor
– hur du uppfattas av omgivningen – vad driver dig framåt Föreläsningen möjliggör förmågan att förstå av andra människor såväl nuvarande som nya kollegor eller kunder. Tidsåtgång: ca 1,5 – 2 h

Workshop

Teamanalys för samspelta team

Hur ser vår grupp ut och vilka är våra gemensamma styrkor?
– Hur ser gruppen ut
– Styrkor och Svagheter
– Gissa varandras profiler
– Teamanalys
Vad behöver teamet arbeta med för att lyckas nå satta mål?

Tidsåtgång: 1 + 3 eller 4 h


genomförda uppdrag

Rekrytering av driven byggsäljare/verksamhetsutvecklare för specialhissar till Globus TT | Avslutad 2019-06-28

  Kom och jobba med oss!Blommenhof Utbildning

  Jobba med oss


  Vi söker dig som vill ta hand om det viktigaste vi har - våra kunder och vår utveckling. Tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare kommer du att ansvara för;

  • Avtalskunder
  • Kunduppdrag
  • Försäljning

  För att lyckas i ditt uppdrag behöver du ha ett intresse för arbetsmiljö- och personalfrågor. Förmågan att driva försäljning och skapa nya uppdrag. Arbeta strategiskt och operativt, vilket innebär att du behöver ha förmåga att se både helhet och delar.

  Läs mer om tjänsten
  • Röd

   Är du målmedveten, drivande, snabbtänkt och viljestark? Ogillar du att slösa tid på oviktiga detaljer eller irrelevanta frågeställningar? Då är du förmodligen en s.k. röd personlighet.

  • Gul

   Är du festens medelpunkt? Är du sällskaplig, uttrycksfull och har livlig fantasi? Ogillar du att gå in på alltför invecklade detaljer eller opersonliga samtal? Då är du förmodligen en s.k. gul personlighet.

  • Grön

   Är du tålmodig, serviceorienterad, lojal och en god lyssnare? Ogillar du förändringar, otrygghet eller när det blir fort och fel? Då är du förmodligen en s.k. grön personlighet.

  • Blå

   Är du en analytisk, noggrann och detaljerad tänkare som tycker om rutiner och system? Ogillar du slarv, oklarheter eller bristfällig information? Då är du förmodligen en s.k blå personlighet.


  Print Friendly, PDF & Email