Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljö!

ARBETmiljöSPOLICY FÖR BLOMMENHOF UTBILDNING
Klicka på bilden och ladda ner vår Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy

Vi tror på att en god, säker och stimulerande arbetsmiljö skapas tillsammans med medarbetare. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Vårt mål är att integrera arbetsglädje, hälsa och säkerhet i allt vi gör.

Alla medarbetare ska därför:

Känna till
verksamhetens mål och vision.

Sträva efter
att utveckla sin kompetens.

Förstå sin roll
och betydelsen av det egna arbetet, samt känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs.

Ta ansvar
för sin egen hälsa.

”Att kunna skratta och ha roligt vi ska fungera.”