Praktisk Arbetsrätt

Praktisk !

Utbildning i arbetsrätt.
Omfattning:
  • 2 dagar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Mikael Sandberg

Daniel Svenvik

Dokumentation
Kurspärm som innehåller faktablad, övningsuppgifter, checklistor, lagtexter, skriften ”Anställning och uppsägning” samt Teknikavtalen för arbetare respektive tjänstemän och Kommentarer till avtalen.3

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom produktionschefer, arbetsledare, personalhandläggare, personalchefer och specialister med arbetsgivaransvar.

Lagar | Kollektivavtal | Anställningsavtal
Med ökad kunskap kan de flesta konfliktsituationer förebyggas. Uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Vidare kan avtalens anställningsformer, arbetstids- och betalningsregler anpassas så att produktionen organiseras optimalt. Det förutsätter god kännedom om lagar och kollektivavtal.

Kursen ger en bred och grundlig kunskap
om såväl gällande kollektivavtal som de väsentligaste lagarna såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen, diskrimineringslagen och ledighetslagarna. Under kursen anknyter vi till vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Exempel:

  • Vad ska jag tänka på när jag anställer?
  • När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket?
  • Hur ska jag hantera misskötsamhet?
  • Kan jag beordra övertid och skiftarbete?
  • Måste jag planera för vila?
  • När måste jag bevilja ledighet?
  • Vad gäller för att avsluta en anställning?

Boka samma koncept!
”En viktig utbildning oklanderligt.”