BAM - Bättre arbetsmiljö

BAM - !

vårt ansvar för en sund och säker arbetsplats.
Omfattning:
 • 3 dagar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Mikael Sandberg

Monica Nordh

Kursledare är Monica Nordh, arbetsmiljöspecialist, och konsult med kompetens som sträcker sig över fysisk-, organisatorisk och social arbetsmiljö. Monica har gedigna kunskaper inom systematisk arbetsmiljö och kemiska hälsorisker. Tack vare sina erfarenheter som kollektivanställd, chef och vd från olika branscher har Monica en unik helhetssyn i arbetsmiljöarbetet.

Dagarna ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och metoderna för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen.

För vem
Utbildningen vänder sig till dig som chef och skyddsombud.

Dag 1.
 • Inledning och presentation
 • Genomgång av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Roller, ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet
 • Grupparbete: Att samverka i arbetsmiljöarbetet inom företag
Dag 2.
 • Inledning, återkoppling
 • Metoder/verktyg för arbetsmiljöarbetet
 • Grupparbete: Utveckling och förändring på arbetsplatsen
 • Grupparbete: Att arbeta med tillbud och tidiga signaler
Dag 3
 • Inledning och återkoppling
 • Grupparbete: Att identifiera risker och genomföra åtgärder
 • Grupparbete: Psykosocialt arbetsmiljöarbete inkluderat likabehandling, kränkandesärbehandling, mobbning mm.
 • Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Hur går vi vidare i arbetsmiljöarbetet – viktigt att tänka på
 • Gemensam utvärdering och avslutning

Upplägg
Upplägget varieras med föreläsningar, fallstudier, grupparbeten och erfarenhetsutbyte.

Målet
Du får en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Alla parter får en gemensam syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är.


Boka samma koncept!
”Bra blandning och praktik.”