BAS U/P

BAS !

Kursen för dig som skall vara BAS P/U i projekt av “normal” art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning.
Omfattning:
  • 1 dagar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Mikael Sandberg

Leif Karlsson

Utbildare

Utbildningen anpassas till er bransch genom övningar och exempel.

Syftet är att
ge kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. Lämpliga förkunskaper kan vara Bättre arbetsmiljö grundutbildning, BAM, eller liknande. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som kan krävas. För ett “normalt” projekt kan de kompetenserna exempelvis, utöver BAM, vara ställning, säkra lyft, heta arbeten, asbest mm. Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand.

Utöver dessa kompetenser krävs också erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Innehåll:

Byggarbetsmiljösamordnare
  • Bakgrund, innebörd och omfattning
Regelverken
  • AML samt AFS 1999:3 – teori och praktisk hantering
Byggherre/Uppdragstagare
  • Ansvar och arbetsuppgifter
BAS-P
  • Projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
BAS-U
  • AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips
Företagets hantering
  • Organisation, hjälpmedel, rutiner
Kunskapsprov
  • Kursen avslutas med prov

Boka samma koncept!
”Nu känns det mycket lättare och vem som gör vad.”