DISC & Customercare

DISC !

Mitt och andras beteende | Vårt samspel och bemötande.
Omfattning:
  • 1 Dag
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Mikael Sandberg

Mikael Sandberg
eller Monica Eng

Förberedelse:
Du kommer få ett mail med en länk när du klickar på länken kommer du hamna på en hemsida som ber dig svara på några påståenden. Det tar ca: 10-15 minuter. Följ bara instruktionerna på sidan. Denna självskattning blir en viktig del i det vi genomför under dagen.

Några tips inför detta:
Sitt ostört, fokusera på hur Du ser på dig själv i din nuvarande arbetssituation/roll.

Bortse ifrån hur du tror Andra ser på-/uppfattar dig eller hur Du skulle vilja vara.

Använd gärna bilden av "akvariet" där du ser på dig själv utifrån hur du gör saker och agerar i ditt jobb.

Tänk inte för länge, ta det som först kändes rätt i magen.

Syfte med dagen är att få insikt kring mitt eget och andras beteende och hur detta påverkar vardagen.
Målet är
att få en förståelse för gruppens olikheter och styrkor för en ökad arbetsglädje och samspel.

Innehåll

  • Vilka utvecklingsområden har den enskilda individen?
  • Vilka beteenden finns det?
  • Förstå beteenden och hur detta kan hjälpa individen och gruppen.
  • Hur läser jag andras beteenden?
  • Hur blir jag mer effektiv genom att förstå mitt och andras beteenden?
  • Handlingsplan: Vad behöver jag göra för att utveckla mig och därmed gruppen?

Dagen blir en mix av diskussioner, tips och råd, övningar och egen upplevelse.
Vi blandar föreläsning och diskussioner. Du kommer att få feedback från tränaren och övriga i gruppen. Detta för att du på bästa sätt ska kunna dra egna slutsatser och lärdomar.
Boka samma koncept!
”Ökade insikterna kring mina egna och andras beteenden. och hur de kan användas i praktiken.”