Elsäkerhet

EL - !

Elföreskrifter - Säkerhet vid arbete!
Omfattning:
 • 1 dag
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Mikael Sandberg

Klas-Göran Sundvall

Utbildare

För vem?
Kursen vänder sig till alla som bör känna till de bestämmelser som gäller vid elektriska arbeten i yrkesmässig verksamhet. Erfarenhet av elanläggningar krävs.

Vad gör vi?
Du får kunskaper i regelverken för elsäkerhet vid arbete och standarden Skötsel av elanläggning.

 • Elsäkerhet vid arbete med elektrisk risk
 • Arbetsmetoder
 • Skötselåtgärder
 • Val av säkerhetsåtgärder
 • Innehavarens ansvar för elanläggningen
 • Kontroll av anläggningen
 • Installatörens ansvar
 • Kontroll före idrifttagning
 • Yrkesmannens kunskap
 • Föreskrifternas och standardens krav och råd
 • Genomgång och exemplifiering av standarden ”Skötsel av elektriska-anläggningar” SS-EN 50110-1.

Målet med dagen
Att få de kunskaper som krävs för att arbete på och invid elanläggning skall kunna ske med nödvändig säkerhet enligt starkströmsföreskrifternas krav.


Boka samma koncept!
”Rätt kunskap säkerhet.”