Engelska one to one

Engelska !

Konversation och skriftlig kommunikation.
Omfattning:
  • 30 h
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Att skriva CV

Yamini Someshwar

Yamini is a native American-english speaker from Southerns California. Yamini can deliver english language related services. English conversation training for peronal or business needs. Yamini has been living in Sweden since 2004.

Innehåll:

  • Konversation
  • Utökat ordförråd
  • Skriftlig konversation i mail, texter och artiklar
  • Lämpligt språk och ordval
  • Övningar och egna studier
  • Träning på vanliga situationer i mitt arbete

Förkunskaper
Nivå B1-B2 enligt Europarådets nivåskala.

Målet är
att genom träning i engelsk muntlig och skriftlig kommunikation ska kunna använda engelska med bra flyt i sitt arbete. Kunna bygga förtroendefulla arbetsrelationer och ge tydlig information på engelska.

Vid kursstart
sätter vi gemensamt ett innehåll som är individuellt anpassat. Syfte och mål med utbildningen skall framgå.

För bästa resultat kräver kursen egna studier utanför lektionstid.


Boka samma koncept!
”Utbildningen har varit flexibel och formbar. kreativ och rolig.”