Excel Grund & Fortsättning

Excel Grund !

Känner du dig begränsad av din kunskapsnivå?
Omfattning:
 • 2 dagar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Excel Per Brüggemann

Per Brüggemann

Per
har erfarenhet av IT-utbildningar sedan 1991. De programvaror som Per undervisar i är ordbehandling och kalkyl samt allmän datorkunskap, oftast i programsviten MS Office.

Ta med dig egen dator med
Excel 2010 el 2013 installerat.

Excel Grund
Här får du tips på enklare och effektivare sätt att använda programmet i ditt vardagliga arbete.

 • Genomgång användargränssnitt
 • Inmatning och redigering av cellinnehåll
 • Skapa egna formler
 • Prioriteringsregler
 • Redigera formler
 • Kopiera och flytta
 • Infoga och ta bort rader och kolumner
 • Kopiera och redigera formler, kolumnbredd och radhöjd
 • Teckenformat, justera celler, kantlinjer och fyllning
 • Tal, -tecken och datumformat
 • Förhandsgranska
 • Utskrifter

Excel Fortsättning
För dig som vill vidare. Här får du lära dig mer avancerade funktioner i programmet.

 • Repetition av relevanta delar av grundkursen
 • Absoluta och relativa referenser
 • 3 Dimensionella kalkyler
 • Hur fungerar funktioner
 • Hur fungerar olika referenser i 3D kalkyler
 • Hur fungerar funktioner i 3D kalkyler
 • Konsolidering av data och tabeller

Boka samma koncept!
”Excelfunktionerna blev presenterade på ett Excel i mitt arbetsliv”