Fallskydd

Utbildning på hemmaplan

In Okategoriserade by Camilla Carlsson

WHOOP WHOOP

Nu finns äntligen utbildningstillfällen för dig som arbetar på hög höjd med skyddsanordningar och personligt fallskydd. Fallskydd inkl. räddning

Vad säger lagen om Fallskydd?
Vid arbete på en höjd av 2 meter eller högre kräver arbetsmiljöverket att du har ett fallskydd som ska hindra dig från fallskada. Enligt Arbetsmiljölagen (AFS 2001:1, AFS 2001:3) är arbetsgivaren skyldig att se till att du har rätt kunskaper för att kunna hantera det fallskydd som hen också måste bistå dig med.
Arbete på hög höjd med skyddsanordningar

För arbete på hög höjd krävs förebyggande åtgärder med i första hand skyddsanordningar finnas ex. fallskyddsräcken, ställningar, arbetsplattformar, skyddstäckning eller skyddsnät och information om hur dessa används. I exempelvis utbildning för Ställning 2-9 m och Mobil arbetsplattform ingår information om fallskydd. För att förebygga fallrisker vid arbete på hög höjd såväl skyddsanordningar som stegar, bockar etc. kan en webbaserad fallskyddsutbildning vara bra. Webbutbildning á 2200 kr/person | Omfattning: 2-4 h

Arbete på hög höjd med personligt fallskydd
Vid användning av personlig fallskyddsutrustning bör den som använder fallskydd få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova utrustningen före användning. Man ska även känna till riskerna med att använda utrustningen felaktigt och hur man sköter och underhåller den. Praktiska övningar ska alltid ingå i utbildningen. För att ge rätt kunskap bör medarbetare med personligt fallskydd gå en teoretisk och praktisk utbildning. Teoretisk och praktisk utbildning á 12 900 kr/grupp | Omfattning: 6-8 h. Kan genomföras på plats i kundens lokaler med tillgång till fallskyddstorn eller i utbildarens utbildningslokal i Linköping för max 12 personer per grupp. Ni kan anmäla enstaka deltagare till Blommenhof Utbildnings kurstillfällen hos Blommenhof Hotell & Hyrställningar i Nyköping den 20 januari och 24 februari 2022 á 3150 kr exkl. moms.