Kvalitetspolicy

Kvalitets!

KVALITETSPOLICY FÖR BLOMMENHOF UTBILDNING
Klicka på bilden och ladda ner vår kvalitetspolicy
Milljöpolicy

Blommenhof Utbildning hjälper dig hitta rätt utbildning genom rätt utbildare på rätt plats med rätt innehåll till rätt pris.

Vi kvalitetssäkrar våra utbildningar genom att:

Använda utbildare
med pedagogisk erfarenhet eller lång erfarenhet av att utbilda.

Utbildningen
uppfyller eventuellt lagstadgade krav.

Utbildaren
har nödvändig kompetens i ämnet.

Lyssna
på referenser och utvärdera våra utbildningar!

”Vi lovar svara dig besked inom 48 h.”