Ledarskap 2.0

Ledarskap 2.0 - nya möjligheter!

En utvecklande utbildning för dig som vill nå nya möjligheter i ditt ledarskap.
Omfattning:
  • 2 dagar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Mikael Sandberg

Mikael Sandberg

Mikael Sandberg har en omfattande och bred erfarenhet och kompetens av verksamhetsförändringar och uppbyggnad av nya verksamheter och organisationer. Han har haft ledande roller både som linjechef och som konsult. Han startade och var VD för eget konsultbolag med inriktning på utbildningar inom bland annat ledarskap och beteende. Idag arbetar Mikael som managementkonsult hos Karlöf Consulting.

Syftet med utbildningen är att stötta dig i att ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Vi arbetar med:

  • Engagemang: Hur skapar du engagemang och syfte?
  • Grupputveckling: Hur utvecklar du grupper för ökad effektivitet och trivsel?
  • Konflikter: Hur hanterar och förebygger du konflikter?
  • Målstyrning: Att sätta mål och nå dem
  • Coaching: Hur stöttar du medarbetarna på bästa sätt?
  • Ledningsgruppen: Hur arbetar du i ledningsgruppen?

Under dagarna arbetar vi med konkreta verktyg och beprövade metoder för att skapa engagemang och tydlighet. Genom övningar och träning arbetar vi med konflikthantering och coaching. Dessutom berörs arbetet i ledningsgruppen samt hur du kan skapa din strategiska plattform för att skapa och nå uppsatta mål.Boka samma koncept!
“Ögonöppnare!” mönster.”