Miljöpolicy

Miljö!

MILJÖPOLICY FÖR BLOMMENHOF UTBILDNING
Klicka på bilden och ladda ner vår miljöpolicy
Milljöpolicy


Vi på Blommenhof Utbildning AB arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, dokument, transporter och förbrukningsvaror.

Vår handlingsplan är att:

  • Vara nyfikna på miljöfrågor
  • Ta hänsyn till miljöaspekter i vår arbetsplanering, exempelvis genom val av transporter såsom färdväg och färdsätt
  • Använda förbrukningsvaror som har så låg miljöpåverkan som möjligt
  • Minska användningen av utskrifter och i möjligaste mån använda elektroniska dokument t.ex. elektroniska fakturor och lönespecifikationer
  • Källsortera vårt avfall
  • Följa lagar och förordningar
”Vi arbetar ständigt med att bli bättre på till oss utvecklingssynpunkter.”