MS Project

MS !

MS PROJECT Grundutbildning.
Omfattning:
 • 2 dagar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

PowerPoint-Blommenhof Utbildning

Jesper Ohlsson, Mindset

Utbildare inom projektledning, projektplanering, riskhantering i projekt och ledarskap. Jesper har en
bakgrund som bland annat officer, projektledare IT samt egenföretagare.

DAG 1 - MS PROJECT ÖVERSIKT OCH GRUNDER

INTRODUKTION MS PROJECT
 • Presentation
 • Vyer
 • Verktygsfält
 • Kommunikationsmöjligheter
 • Rundtur MS Project
BRYTA NED OCH STRUKTURERA AKTIVITETER
 • Specificera aktiviteter - Kategorisera uppgifterna
 • Bestämma tidsåtgången för uppgifter
 • Bestämma resurstilldelning
SKAPA NÄTVERKSDIAGRAMMET
 • Skapa aktiviteter
 • Länka aktiviteter
 • Navigera i diagrammet
 • Ändra layout

DAG 2 - TIDSPLANER

DEFINIERA BEROENDEN MELLAN AKTIVITETER MED NÄTVERKSPLAN
 • PERT-diagram/Nätverksdiagram
 • Länkar och beroenden
 • Identifiera den kritiska linjen
SKAPA GANTT-DIAGRAMMET
 • Kontrollera schemalagda start/slut-datum
 • Ställa in standardvärden för kalender
 • Aktivitetstyper och villkor för tidsplanering
ANALYSERA OCH HÅLLA UPPSIKT ÖVER PROJEKTET
 • Fastställa originalplan för projektet
 • När originalplanen skall fastställas
 • Utvärdera ändringar i planen i uppföljnings-gantt
 • Styrning/uppföljning: ändra originalplanen

Boka samma koncept!
”Kort och gott! Fick lära mig det jag behövde”