PowerPoint

Power!

Känner du dig begränsad av din kunskapsnivå?
Omfattning:
 • 1 dagar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

PowerPoint-Blommenhof Utbildning

PowerPoint

Intruduktion
Vad bör jag tänka på innan jag börjar med min presentation. (presentation, målgrupp, text, färger, animeringar mm)

Grunder
 • Bilder och bildlayouter
 • Olika arbetslägen (anteckningar)
 • Mallar
 • Utskrifter
Rita
 • Verktygsfält rita
 • Ändra objekt
 • Arbeta med flera objekt
 • Text i objekt
Diagram
 • Databladet
 • Diagrambladet
 • Länka data från Excel
Text
 • Skriva text
 • Redigera text
 • Formatera text
 • Stycke
 • Stavningskontroll
Smartart
 • Skapa orgsnisationsscheman
 • Processer
Bildspel
 • Visa bildspel
 • Dölja bildspel
 • Använda bildspelseffekter
 • Stycke
 • Tips och idéer

Boka samma koncept!
”Jag tycker kursen var väldigt välorganiserad med ett proffsigt sätt.”