BAS U/P

20100 kr

Utbildningen är för dig som skall vara BAS P/U i projekt av ”normal” art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbeten i arbetsledande ställning.

Klicka här för att få ett offertförslag.

Beskrivning

BAS U/P

Byggarbetsmiljösamordnare

Syftet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. Lämpliga förkunskaper kan vara Bättre Arbetsmiljö, grundutbildning (BAM) eller liknande. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som kan krävas. För ett ”normalt” projekt kan de kompetenserna exempelvis, utöver BAM, vara ställning, säkra lyft, Heta Arbeten, asbest och liknande. Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand.

Utöver dessa kompetenser krävs också erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Nedan följer ett exempel på innehåll för en genomförd företagsanpassad utbildning i BAS U/P. Tänk på att alla utbildningar är unika, och att vi självklart anpassar innehållet efter just dina önskemål.

Innehåll:

  • Byggarbetsmiljösamordnare: bakgrund, innebörd och omfattning
  • Regelverken: AML samt AFS 1999:3 – teori och praktisk hantering
  • Byggherre/Uppdragstagare: ansvar och arbetsuppgifter
  • BAS-P: projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
  • BAS-U: AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips
  • Företagets hantering: organisation, hjälpmedel, rutiner
  • Kunskapsprov: kursen avslutas med prov
  • Övrigt: utbildningen anpassas till er bransch genom övningar och exempel

Omfattning: 1 heldag

Max antal: 20 deltagare

 

Tänk på…

Alla utbildningar anpassas efter dina behov och önskemål. Beroende på omfattning och antal deltagare kan priset komma att justeras.