PROJEKTANALYS

PROJEKT!

Att skapa, planera och hantera projekt!
Omfattning:
 • 1 dag
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Projektanalys-Blommenhof Utbildning

Projektuppföljng & Analys

Projektuppföljning & Analys
Hur hanterar vi våra projekt idag (steg för steg), och vad är möjligt/skulle vi kunna göra annorlunda för att nå bättre uppföljning och rapportering

Hantering
 • Hur är våra kalkyler uppbyggda?
 • Hur hanterar vi projekt idag?
 • Kalkyleringsprinciper & Aktivitetsbaserade kalkyler
 • Finns det andra/nya sätt att bygga kalkyler?
Kontroll
 • Hur hanteras förändringar i projekt?
 • Hur ser våra rapporter, avstämning och uppföljning ut idag?
 • Projektplanering & Uppföljning
 • Finns det andra/nya sätt att planera och följa upp projekt?
System

Förevisning av 2 olika program och hur de kan användas:

 • Open Project
 • MS Project
 • Projektplanering & Uppföljning
 • Finns det andra/nya sätt att planera och följa upp projekt?

Under dagen
jobbar vi med ett projektexempel steg för steg för att skapa en gemensam uppfattning om hur våra processer ser ut idag. Därefter tittar vi på hur och vad vi kan göra annorlunda för att nå bättre ekonomisk översikt, och hur projektet och dess uppföljning ser ut i andra program.

Syftet med dagen
är att skaffa en gemensam uppfattning om hur vi kan arbeta mer effektivt med våra processer och befintliga alt. nya system för att nå bättre ekonomisk översikt i projekt.


Boka samma koncept!
”Bra blandning och praktik.”