Pojektering

Projekt!

Projekteringsledning – baskurs
Omfattning:
  • 2 dagar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Ingela Palmquist, Pilgrimer

Utbildare

Olle Edberg, Incoord AB, civilingenjör, VD.
Olle har lång erfarenhet som installationsprojektör.

Lennart Hävrén, Projektbyrån i Stockholm AB.
Lennart har tidigare bl a varit chef för projektledningsavdelningen på Locum och har också arbetat som entreprenör.

Lars Tapper, SWECO Management. Projektledare, certifierad PMP.
Lars Tapper har haft uppdrag som projekteringsledare för bl a Novum Biocity – forskningscenter i Huddinge och Kulturhus Skeppsholmen för Stockholms fastighetsverk.

Jan-Olof Edgar
har sedan 20 år varit pionjär i Sverige att implementera 3D-CAD/CAM och BIM i byggprocessen. Idag arbetar Jan-Olof med strategisk rådgivning kring CAD/ BIM/PLM samt byggklassifikation för större svenska bygg- och förvaltningsföretag.

Hur får du projektörer att vara maximalt kreativa och samtidigt hålla tid, ekonomi och engagemang ända in i relationshandlingsskedet? Denna kurs ger dig redskap så att du kan få projektörer att producera samordnade bygghandlingar i rätt tid och detaljeringsnivå till rätt kostnad.

Innehåll i kurs
  • Hur får man projektörerna att fokusera på beställarens resultat?
  • Hur säkerställer man att samordningen mellan projektörerna fungerar?
  • Hur kan man optimera resursinsatser mot resultat?
  • Hur får man projektörer att producera handlingar i rätt tid och med rätt detaljeringsnivå?
  • Hur behåller man allas engagemang ända in i relationshandlingsskedet?
Kursens mål - Efter kursen ska du:
  • ha inblick i och förståelse för projekteringsledarens roll, uppgifter och ansvar
  • ha inblick i och förståelse för projekteringen som en kreativ process
  • veta vilket beslutsunderlag som behöver tas fram i olika skeden

Kurs intressant för
de som arbetar på ett fastighets-, konsult- eller entreprenadföretag och som är på väg in i rollen som projekteringsledare eller uppdragsledare, eller som handlar upp projekterings-ledningstjänster.


Överblick och fördjupning
Kursen startar med överblickar och fördjupas sedan på olika områden. Tonvikten i kursen ligger huvudsakligen på processerna och mindre på teknik och fysiska resultat. Vad karakteriserar olika skeden och vad är projekteringsledarens viktigaste uppgifter i respektive skede?

STF Ingenjörsutbildning är kvalitetscertifierade, enligt ISO 9001, sedan 1996 Vår kvalitetspolicy är att du som kund alltid står i fokus. I all vår verksamhet eftersträvar vi att du som kund är nöjd genom att vi gör rätt saker på rätt sätt och levererar i rätt tid. Kvalitetsansvaret delas av samtliga medarbetare och genom aktiv och engagerad medverkan i förbättrings-arbetet.


Boka samma koncept!
”Har fått förståelse kreativ process.”