PROJEKTLEDNING

PROJEKT!

Projektledning & Kalkyleringsmetoder
Omfattning:
  • 1-3 dagar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Jesper Olsson

Jesper Olsson

Konsult inom projektledning, riskanalys, kvalitetssäkring, organisationsutveckling och utbildning
Jag har tio års chefs- och ledarerfarenhet som officer i Försvarsmakten. Jag har sedan 1998 hunnit skaffa mig en bred erfarenhet som konsult och projektledare inom sektorerna IT-telekom, energi, industri, offentlig sektor samt bank och finans.

Jag är certifierad PMP®, Project Management Professional vid PMI® (Project Management Institute, Pennsylvania, US) och har ett stort metodkunnande inom alla faser och kunskapsområden inom projekt.

Sedan 1999 har jag verkat som lärare vid internationella ledarskaps- och projektledningsutbildningar i Stockholm och London. Jag har erfarenhet av både organisations- och grupputveckling från privat och offentligt näringsliv.

Motto: "Det finns en anledning till att människan har två öron och bara en mun."

Dagarna ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och metoderna för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen.

För vem
Utbildningen vänder sig till dig som chef och skyddsombud.

Processteg inom projekt
  • olika processer för projekt
  • planeringssteg
  • kalkylering
  • Tekniker för beräkning
  • Olika DatorstödBoka samma koncept!
”Jag fick inte bara nya insikter om hur jag, förbi konflikter och skapa ett team”