Säkra lyft

Säkra !

Mot säkra höjder.
Omfattning:
  • 4 timmar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Säkra luft-Blommenhof Utbildning

Efter avslutad kurs erhåller varje deltagare ett utbildningsintyg.

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap”, skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Lagkrav medför att certifikat efterfrågas på byggarbetsplats. Gäller from 1 juli 2007.

80 % av alla lyftolyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt.

För vem
Kursen vänder sig till dig som är ansvariga arbetsledare, skyddsombud, lyftledare eller är involverad i lyftarbete med stationära kranar, mobila kranar och byggkranar.

Kursens innehåll:

  • Riskinventering och riskbedömning
  • Lagar, föreskrifter och standarder
  • Certifiering, besiktning
  • Daglig och fortlöpande tillsyn
  • Planering av lyftarbete
  • Lastkoppling, lyftvinklar
  • Kätting, stållinestropp, textilstropp
  • Personlyft med kran och truck
  • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods

Vårt mål
Målsättningen är att du ska ha grundläggande teoretisk kunskap vad det gäller lyftredskap och signalering.


Boka samma koncept!
”Can you recommend this YES ++”