Stressmanagement

Stress!

MOT STRESS - MED HJÄRNAN OCH JOBBET
Omfattning:
  • 1 dag med 2 grupper.
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Stressmanagement-Blommenhof Utbildning

Stressmanagement

Syfte & Mål
Ökad förmåga att arbeta effektivt och minska negativ upplevelse av stress.

I kursen använder vi resultat av modern hjärnforskning från:
Karolinska Institutet - Lisbeth Dahlin/ curandera.se

Forskningsinformationstjänsten Holone - Marie Ryd, Dr i medicinsk vetenskap.

Hjärnan på Jobbet - David Rock

Bakgrund:

Medarbetare upplever stress i en vardag där mer arbete ska utföras på kortare tid eller med färre resurser. Man upplever det svårt att bibehålla balans mellan arbete, ansvar, egen tid och tid med familjen.

Sjukskrivningstalen är höga både för kort- och långstidssjukskrivning. Företaget sätter stort värde i att samtliga medarbetare ges verktyg att både arbeta effektivt med tillgänglig tid samt att upplevelse av välmående och hälsosam balans mellan arbete och fritid.

Upplägg i korthet

För att förstå nuvarande arbetssätt, organisation och utmaningar och skapa ett innehåll som svarar mot Företagets och medarbetarnas behov genomförs en längre intervju med HR och/eller relevant person i ledning.

Under halvdagen arbetar vi i korta teoripass kompletterade med erfarenhetsutbyte och reflektion. Deltagarna gesvärdefullt tillfälle att reflektera över egna tankebanor och egna beteendemönster.

Med kunskap om hur vår hjärna fungerar skapar vi möjlighet för deltagarna att börja planera, agera och arbeta på ett sätt som spar och hushållar energi till förmån för ett effektivt arbetssätt och högre välmående.

  • Hjärnans tre viktigaste uppgifter och hur vi kan använda det i vårt arbete.
  • Att göra mer på kortare tid - tekniker för planering och prioritering
  • Arbeta från a - ö eller bli störd på vägen - tekniker och agerande.
  • Återhämtning och balans - att tänka före och lyssna inåt

Halvdagen fokuserar på att ge baskunskap om hur vi kan arbeta lite smartare. Vi ger och prövar på några verktyg som kan omsättas i det dagliga. För att få deltagarna att full ut ändra arbetssätt och tankemönster rekommenderar vi att en uppföljande halvdag som uppföljning och fördjupning.


Boka samma koncept!
”Många bra verktyg för hur man hanterar I dagens tempo”