Utbildare

Per Wilny

Plats

Horsvik
Horsvik Studsvik
Kategori

Datum

mar 21 2019
Avslutad

Tid

08:00 - 12:00

Kostnad

-

Boknings info

Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

ADR 1.3 utbildning – ½ dag

UTBILDNING FÖR ALLA DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIGT GODS


Detta är en företagsanpassad utbildning för anställda på Cyclife. Önskar du delta från något annat företag kontakta Blommenhof Utbildning.

Halvdagsutbildningen riktar sig till all personal delaktig vid transport av Farligt gods. Utbildningen gäller för land-, sjö- och lufttransport inom klass 7.

Kursdokumentation och kursintyg ingår.

Obligatorisk utbildning för alla på Cyclife som har rollen Avfallstekniker, Operatör SMA, Skiftledare SMA, Operatör HA/DK, Tvättoperatör, Operatör IKA, Operatör mätstation ROA