Utbildare

Ulf Negendanck
Blommenhof Hotell

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof hotell, Blommenhovsvägen, Nyköping, Sverige
Kategori
QR Code

Datum

nov 25 2021
Expired!

Tid

08:00 - 17:00

Arbete på väg, steg 1(tidigare nivå 1-2)

Utbildningen ger dig grundkompetens enligt;

Steg 1.1, Allmän grundkompetens
Kompetenskrav. Återkommande kompetensrepetition, Arbetsgivaren ansvarar för att varje medarbetare har relevant kompetens för det arbete som ska utföras, ska följas av ett personligt kompetensintyg som Arbetsgivaren utfärdat.

Steg 1.2, Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon
Kompetenskrav. För alla som kör väghållningsfordon, service och arbetsfordon, även fordon som används i planerings- och projekteringsbete, samt alla typer av transporter som utförs till och på arbetsplatsen.

Steg 1.3, för att få utföra vägarbete eller liknande arbete
Kompetenskrav. För alla som utför någon typ av vägarbete eller ledningsarbete på en vägbana eller tillhörande innerslänt där passerande trafik förekommer, medarbetare till

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov. Hela utbildningen repeteras vart 4:e år, steg 1.1 förslagsvis genom årlig webbutbildning.

Passar inte datumet? Du kan också boka webbutbildning hos oss eller nästa lärarledda utbildning

Print Friendly, PDF & Email