Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, Nyköping, Sverige
Kategori

Datum

apr 10 2024
Avslutad

Tid

08:00 - 17:00

Kostnad

2 595 SEK

Arbete på väg Steg 1.1-1.3

Utbildningen ger dig grundkompetens enligt;

För vem?

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, projekteringsuppdrag, ledningsarbeten på en vägbana eller tillhörande innerslänt där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.

Steg 1.1, Allmän grundkompetens
Kompetenskrav. Återkommande kompetensrepetition, Arbetsgivaren ansvarar för att varje medarbetare har relevant kompetens för det arbete som ska utföras, ska följas av ett personligt kompetensintyg som Arbetsgivaren utfärdat.

Steg 1.2, Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon
Kompetenskrav. För alla som kör väghållningsfordon, service och arbetsfordon, även fordon som används i planerings- och projekteringsbete, samt alla typer av transporter som utförs till och på arbetsplatsen.

Steg 1.3, för att få utföra vägarbete eller liknande arbete
Kompetenskrav. För alla som utför någon typ av vägarbete eller ledningsarbete på en vägbana eller tillhörande innerslänt där passerande trafik förekommer.

Innehåll

  • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande.
  • Kunna/känna till kommunala och Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
  • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
  • Skapa en säker vägarbetsplats
  • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen
  • Tillämpliga delar i Trafikverkets och kommunala regelverk för APV
  • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar

Kursmål

Kursen avslutas med ett prov

Deltagarna ska efter utbildning ha allmänna kunskaper enligt kursbeskrivningen ovan

Trafikverkets grundkrav enligt steg 1 inom APV är kompetenskrav och inte krav på utbildning. Därmed skall säkerhetskompetensen alltid vara aktuell och uppdaterad och sålunda finns ej krav om repetition.

Ett bra sätt att underhålla kompetensen är att gå denna utbildning.

Passar inte datumet? Du kan också boka webbutbildning hos oss eller nästa lärarledda utbildning