Utbildare

Christina Johansson Persson
Christina Johansson Persson

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, Nyköping, Sverige

Datum

maj 05 - 12 2021
Avslutad

Tid

08:00 - 16:30
All Day

Kostnad

5 950 SEK

Boknings info

Nyköping,
Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

Arbetsmiljöutbildning

Innan olyckan är framme

– Vad varje chef och ledare behöver veta!

Utbildningen är planerad som distansutbildning, men kan även komma att genomföras som fysisk utbildning på plats i Nyköping.

En utbildning med en praktisk genomgång kring:

  • Ansvaret i arbetsmiljöarbetet och hur detta kan fördelas.
  • Regler som gäller för att skapa en säker och trivsam arbetsplats.
  • Praktisk tillämpning kring bland annat riskhantering, olyckor/tillbud m.m.
  • Social och organisatorisk arbetsmiljö
  • Vad behöver man ha koll på för att slippa sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket.
  • Brott och straff – vem kan bli dömd och varför.

Efter denna dag vet man som VD, chef eller ledare vad man i stort behöver göra för att uppfylla lagar och regler. Praktiska råd och verktyg skickas med. Utbildningen riktar sig  även till andra inom organisationen som är involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Christina Johansson Persson
Kursledare är Christina Johansson Persson föreläsare, konsult och tredjepartsrevisor med och bred kompetens inom systematisk arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö samt den lagstiftning som råder inom arbetsmiljöområdet.

Christina har lång och praktisk erfarenhet av arbetsmiljö och har arbetat i både ledande och operativa befattningar vilket ger en helhetssyn och förståelse för olika rollers påverkan i arbetsmiljöarbetet. Som föreläsare brinner Christina för ämnet och förmedlar kunskapen på ett praktisk och prestigelöst sätt vilket leder till engagemang och bra diskussioner i gruppen.

Med över 25 års erfarenhet från arbete med arbetsmiljö, kvalitet och miljö är Christina uppskattad för att på ett lättsamt och tydligt sätt göra det svåra och komplexa enkelt och begripligt.