Utbildare

Leif Karlsson

Plats

MR Sörmlands lokaler i Flen
Brogetorps Företagsby 642 33 Flen
Kategori

Datum

nov 13 2020
Avslutad

Tid

08:00 - 16:30

Kostnad

4100 kr

Byggarbetsmiljösamordnare

BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE
projektering/utförande

Dokumenterad utbildning som uppfyller arbetsmiljöverkets krav på funktionen BAS P och BAS U.

• Genomgång av de uppgifter som ligger på BAS och övriga parter under planering och projektering respektive byggskedet.
• Förslag på hur man praktiskt kan lägga upp BAS-arbetet.
• Varför det är viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Övergripande arbetsmiljölagstiftning.
• Vem har ansvar för vad under byggprojektet?
• Metoder för hur du praktiskt lägger upp BAS-arbetet.
• Arbetsmiljö och straffrätt – vem straffas när något går fel?

Syftet är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö.

Denna utbildning genomförs i samarbete med MR Sörmland.