Utbildare

Leif Karlsson
Boka

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, Nyköping, Sverige
Kategori

Datum

okt 15 2024

Tid

08:00 - 16:30

Kostnad

4 595 SEK

BAS U/P

Byggarbetsmiljösamordnare
BAS-U och BAS-P

Kursen för dig som skall vara BAS P/U i projekt av “normal” art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning.

Syftet är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö.
Lämpliga förkunskaper kan vara Bättre arbetsmiljö grundutbildning, BAM, eller liknande. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som kan krävas. För ett “normalt” projekt kan de kompetenserna exempelvis, utöver BAM, vara ställning, säkra lyft, heta arbeten, asbest mm. Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand.

Utöver dessa kompetenser krävs också erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Innehåll
Byggarbetsmiljösamordnare
• Bakgrund, innebörd och omfattning

Regelverken
• AML samt AFS 1999:3 – teori och praktisk hantering

Byggherre/Uppdragstagare
• Ansvar och arbetsuppgifter

BAS-P
• Projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker

BAS-U
• AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips

Företagets hantering
• Organisation, hjälpmedel, rutiner

Kunskapsprov
• Kursen avslutas med prov

Övrigt
• Utbildningen anpassas till er bransch genom övningar och exempel

Boka evenemang

Antal deltagare - BAS U/P
4595 kr exkl. moms
Available kursplatser: 18
The "Antal deltagare - BAS U/P" ticket is sold out or not available for some of dates. You can try another ticket or another date.