Brandfarliga Arbeten

Utbildare

Pierre Ågren
Pierre Ågren

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, Nyköping, Sverige

Datum

dec 15 2020
Avslutad

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

2 750 SEK

Brandfarliga arbeten

Utbildning i Brandfarliga Arbeten i Nyköping. Utbildningen ger dig kunskaper att förebygga och förhindra brand, samt behörighet att ansvara för, bevaka och utföra Heta Arbeten.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Brandfarliga Arbeten är ett alternativ till Heta Arbeten
Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. Läs mer om deras arbete här.

UTBILDARE

Pierre är utbildningsansvarig på Omsorg & Behandling och har jobbat med många olika utbildningar. Han har bred erfarenhet inom HLR och brandutbildning.

Pierre jobbar även som deltidsbrandman och har gjort sedan 2020. Att kombinera räddningstjänst och utbildning har visat sig vara en framgångsfaktor för Pierre då deltagarna uppskattar hans verklighetsförankring, närvaro och förståelse under utbildningarna.