Utbildare

Magnus Dahlman

Plats

M-Huset, GE Power, Växjö
Kategori

Datum

dec 14 2018
Avslutad

Tid

08:30 - 09:00

Kostnad

-

Boknings info

Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

Brandskydd Praktik

ENDAST FÖR MEDARBETARE PÅ GE POWER

Bränder och olyckor kan förebyggas med rätt kunskap. Men om de trots allt inträffar, är dina och dina medarbetares kunskaper i hur en brand hanteras och elimineras avgörande för att kunna minimera skador och rädda liv. Grundläggande brandkunskap ger dig bred kunskap i hur du förebygger, hanterar och eliminerar en brand.

Innehåll:

  • Förebyggande brandskydd
  • Brandrisker och vanliga orsaker till brand
  • Brandförlopp
  • Utrymning
  • Handhavande handbrandsläckare

Målet med dagen

Utbildningens mål är att du ska få grundläggande brandkunskap och lära dig förebygga, hantera och eliminera en brand.