EBR

Utbildare

Blommenhof Utbildning
Blommenhof Utbildning
Telefon
0155-20 10 00
E-post
info@blommenhofutbildning.se
Boka

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, Nyköping, Sverige

Datum

okt 17 - 18 2024

Tid

08:00 - 16:00

Kostnad

9 950 SEK

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete hette tidigare EBR-ESA Fackkunnig Grund. Utbildningen vänder sig till dig som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Förkunskapskrav

Deltagare som ska utföra elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströms-anläggningar ska ha tillräckliga kunskaper om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Övriga deltagare ska vara orienterade inom arbetsuppgifterna på en generell nivå.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna tillämpa det teoretiska innehållet i publikationerna ”ESA Grund 19.1” och ”ESA Arbete 19.1” i sitt dagliga praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Deltagaren ska även ha genomfört utbildningen med godkänt slutprov.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

  • Förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
  • Förstå och kunna tillämpa ESA-funktioner
  • Förstå och kunna tillämpa riskhantering
  • Förstå och kunna tillämpa säker kommunikation
  • Förstå vad en skötselåtgärd är och när den övergår till ett planerat arbete enligt någon av arbetsmetoderna
  • Förstå arbetsmetoderna, ”Arbete nära spänning”, ”Arbete utan spänning” och ”Arbete med spänning” och deras begränsningar.
  • Förstå vad ett icke-elektriskt arbete är
  • Förstå vad som gäller för EBR-blanketten ”ESA Överenskommelse om tillträde”

Certifikat för utbildningen

Certifikat som utfärdas till deltagarna efter godkänt slutprov heter ” EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete”. Det är giltigt i 3 år. Detta innebär ett repetitionskrav på vart tredje år.

Boka evenemang

EBR-ESA-E1
9950 kr exkl. moms
Available kursplatser: 16
The "EBR-ESA-E1" ticket is sold out or not available for some of dates. You can try another ticket or another date.