EBR

Utbildare

Blommenhof Utbildning
Blommenhof Utbildning
Telefon
0155-20 10 00
E-post
info@blommenhofutbildning.se
Boka

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell
Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, Nyköping, Sverige

Datum

nov 14 2024

Tid

08:00 - 04:00

Kostnad

4 975 SEK

Boknings info

Nyköping

EBR Kabelförläggning

EBR Kabelförläggning vänder sig till dig som arbetar med den särskilda verksamhetstypen kabelförläggning inom koncessionspliktiga nät. Det kan exempelvis vara som grävmaskinist, anläggningsarbetare eller transportpersonal som är direkt inblandade i arbetet. 

Utbildningen bygger på publikationerna ”Kabelförläggning max. 145 kV KJ 41:21.1”, ”Jordning enligt Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4-24 kV, K25” samt ”Schaktning vid och nära en starkströmskabel, IN072:19”.

Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument. Utbildningen ska omfatta en effektiv utbildningstid om minst 12 timmar för att uppnå önskad kunskapsnivå, varav 8 timmar EBR Kabelförläggning och 4 timmar EBR-ESA-E2 Icke- elektriskt arbete. Maximalt antal deltagare per utbildningstillfälle är 16 personer. Om deltagaren sedan tidigare har ett giltigt certifikat från EBR-ESA-E2 Icke- elektriskt arbete eller EBR-ESA-E1 och har behöver hen inte genomgå ESA-delen.

Grundutbildning ska genomföras fysiskt på plats. Repetitionsutbildning kan även genomföras som lärarledd, digital utbildning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som arbetar med den särskilda verksamhetstypen kabelförläggning inom koncessionspliktiga nät. Det kan exempelvis vara grävmaskinister, anläggningsarbetare och transportpersonal som är direkt inblandade i arbetet.

Förkunskapskrav

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen EBR Kabelförläggning ska kursdeltagaren vara orienterad inom arbetsområdet på generell nivå.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna tillämpa det teoretiska innehållet i publikationerna ” Kabelförläggning max. 145 kV KJ 41:21.1”, ”Jordning enligt Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4-24 kV, K25” samt ”Schaktning vid och nära en starkströmskabel, IN072:19” i sitt dagliga praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Deltagaren ska även ha genomfört utbildningen med godkänt slutprov.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

  • känna till relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
  • förstå arbetsmiljörisker och riskhantering vid kabelförläggning
  • känna till miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
  • förstå och kunna tillämpa kabelförläggning enligt publikation EBR Kabelförläggning max 145 kV, KJ41:21.1
  • förstå och kunna tillämpa egenkontroll
  • förstå och kunna tillämpa schaktning i anslutning till befintlig kabel (IN072:19)

Certifikat

Efter godkänt slutprov utfärdas två certifikat till deltagarna; ”EBR Kabelförläggning” och EBR-ESA-E2 Icke- elektriskt arbete”. EBR Kabelförläggning är giltigt i 6 år, under förutsättning att EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete repeteras vart tredje år.

Boka evenemang

EBR Kabelförläggning
4975 kr exkl. moms
Available kursplatser: 16
The "EBR Kabelförläggning" ticket is sold out or not available for some of dates. You can try another ticket or another date.