heta arbeten

Utbildare

Peter Selmosson
Peter Selmosson

Plats

Trygghetspartner
Importgatan 44, Norrköping

Datum

feb 26 2024
Avslutad

Tid

08:00 - 15:00

Kostnad

3 200 SEK

Boknings info

Norrköping

Heta Arbeten- Polska

Utbildning i Heta Arbeten i Norrköping. Utbildningen ger dig kunskaper att förebygga och förhindra brand, samt behörighet att ansvara för, bevaka och utföra Heta Arbeten.

För vem: Verksamheter som utför eller utfärdar tillstånd för detta i sin verksamhet.

Innehåll:

  • Definitioner
  • Lagar, försäkringsvillkor och ansvar
  • Organisation
  • Brandkunskap, åtgärder vid brand samt förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara och förbudsområden/EX-miljö
  • Tätskiktsarbete och högriskkonstruktioner
  • Praktiska släckövningar

I verksamheter där man utför så kallade brandfarliga arbeten krävs det att både de som utsetts till brandvakter samt ofta de som utsetts till tillståndsansvarig är utbildade och har giltigt certifikat. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas Brandskyddsföreningens certifikat som gäller i fem år. Heta Arbeten är ett koncept framtaget av Brandskyddsföreningen. Mer om det kan du läsa här.

OBS!! Detta utbildningstillfälle översätts från Svenska till Polska med tolk.