HLR

Utbildare

Peter Selmosson
Peter Selmosson

Plats

Trygghetspartner
Importgatan 44, Norrköping
Kategori

Datum

maj 22 2024
Avslutad

Tid

08:00 - 10:00

Kostnad

1 395 SEK

Boknings info

Norrköping

HLR med hjärtstartare

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (AED)

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Oftast inträffar hjärtstoppet utanför sjukhus. Med ett snabbt och korrekt ingripande med Hjärt- & lungräddning och hjärtstartare ökar chanserna för överlevnad och risken för allvarliga hjärnskador minskar.
Under kursen lär sig deltagaren genom teoretiska och praktiska övningar hur man kontrollerar livstecken, utför Hjärt- & lungräddning, använder en halvautomatisk hjärtstartare (AED) samt avhjälper luftvägsstopp.

Hjärtlungräddning med hjärtstartare

  • Fria Luftvägar
  • Medvetslöshet och Stabilt Sidoläge – övningar
  • HLR vid andningsstopp
  • Defibrillering, säkerhet, hantering och genomgång av hjärtstartare.
  • Luftvägstopp – främmande föremål i luftvägarna
UTBILDARE

Josefine Gagneryd