HLR-AED

Utbildare

Peter Selmosson
Peter Selmosson

Plats

Trygghetspartner Norrköping | Importgatan 44, Norrköping
Trygghetspartner Norrköping | Importgatan 44, Norrköping
Kategori

Datum

nov 15 2023
Avslutad

Tid

08:00 - 10:00

Kostnad

1 295 SEK

HLR med hjärtstartare (AED)

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (AED)
Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Oftast inträffar hjärtstoppet utanför sjukhus. Med ett snabbt och korrekt ingripande med Hjärt- & lungräddning och hjärtstartare ökar chanserna för överlevnad och risken för allvarliga hjärnskador minskar.
Under kursen lär sig deltagaren genom teoretiska och praktiska övningar hur man kontrollerar livstecken, utför Hjärt- & lungräddning, använder en halvautomatisk hjärtstartare (AED) samt avhjälper luftvägsstopp.