Plats

Nyköping
Nyköping, Sverige
Kategori

Datum

mar 23 2020
Avslutad

Tid

08:00 - 16:00

Kostnad

2850 kr exkl. moms

KIKA Gul Krok Repetition

För vem
Gul krok är grundutbildning för traversförare för att köra tyngre kranar och laster under revisioner.

Innehåll Traversförarutbildning – Gul krok Repetition
För förare av lyftinrättningar med avancerad körning, lastkoppling och tunga lyft samt personlyft i korg

  • Lastkoppling, Riskanalyser, Lastberäkning
  • Lastvinklar, lastreducering för olika redskap.
  • Osymetriska laster
  • Riskanalyser
  • Körövning i körgård

Denna utbildning vänder sig till användare av traverskranar med flera lyftredskap tillexempel ok, sling, kätting, lyftöglor, schacklar mm.
Utbildningen ger kunskaper för svårare krankörning och lastkoppling.

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap. och 3§ skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.
AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning.
Aktuella arbetsmiljöregler, kunskaper om uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll, kontroll.