Utbildare

Blommenhof Utbildning
Blommenhof Utbildning
Telefon
0155-20 10 00
E-post
info@blommenhofutbildning.se

Plats

Lambertssons Norrköping
Importgatan 26, 602 28 Norrköping
Kategori

Datum

jun 01 2021
Avslutad

Skylift praktik i Norrköping

Validering Skylift – Praktisk uppkörning i Norrköping

Innan detta tillfälle måste du ha genomfört din teoretiska webbutbildning.

Målgrupp

Vår utbildning är för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en lift, till exempel bomlift, saxlift eller skylift. Oavsett om du arbetar som förare, platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om liftar och de krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns.

Utbildningsinnehåll

 • Olika lifttyper
 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Personligt fallskydd i liftar
 • Liftars konstruktion
 • Fördelar och nackdelar med olika liftar
 • Användning av lift
 • Daglig tillsyn
 • Teoriprov
 • Praktiskt prov

Lift repetition

Enligt Svensk standard, SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare), ska utbildningen repeteras var 5:e år och ska innehålla teori och praktik. Jobsafes liftutbildning uppfyller även dessa krav.

Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare).

Börja utbilda dig redan idag. Så här gör du;
  1. Boka praktik på telefon 0155-20 10 00.
  2. Köp din utbildning här nedan. Du får ett aktiveringsmail och kommer igång direkt.
  3. Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator.
  4. Utbildningsbevis på direkten efter godkänd praktik.

  Teori: Webben
  Praktik: Hos Blommenhof Utbildning i Norrköping eller på plats hos dig som kund. Boka praktik på telefon 0155-20 10 00.
  Ger behörighet: Bomlift, Saxlift samt Släpvagnslift/Skylift (A1, A3 + B1, B3)
  Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektroniskt och plastkort.
  Intygens giltighetstid: Liftkortens giltighetstid är 5 år från det datum då certifikatet togs, efter 5 år ska utbildningen repeteras.
  Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år. God förståelse i det svenska språket.
  Vad säger lagen: Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.

  För att köra lift, kräver lagen att du har en liftutbildning med dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Detta får du självklart i Jobsafes utbildningskoncept, där du kan genomföra din utbildning var du vill, när du vill. När allt är klart får du ditt utbildningsbevis både digitalt och i fysisk form. Utöver utbildningsbeviset så behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats som du ska köra på.